Informatör och koordinator för SMS livräddare

Heartrunner Sweden driver och utvecklar livräddarkonceptet SMS livräddare.

Vi har en bild av vad vi i stort vad vi vill kommunicera och hur det kan se ut, men vi behöver din kunskap och hjälp för att producera det och nå ut.

Ditt jobb blir att koordinera och driva våra aktiviteter på sociala medier i Sverige samt på vår web. Produktion av text, bild och video för i första hand Facebook- och Instagramposter, nyhetsbrev och liknande.

Du har känsla för att formulera dig i korta informativa texter och eftersom vi även är verksamma internationellt, kommer en del av jobbet bestå av att posta inlägg på engelska.

Du behöver ha bra koll på Facebook, Instagram, Linkedin och liknade samt kunna hantera WordPress.

Arbetet är initialt en kvartstjänst och vi räknar med ökad omfattning framåt årsskiftet. Du blir en del av marknadsgruppen för Heartrunner och deltar i regelbundna möten och avstämningar. Du disponerar själv din arbetstid – antingen på vårt kontor i Solna alternativt på annan av dig vald plats.

För mer information om SMS livräddare, www.smslivraddare.seellerwww.heartrunner.com

Välkommen med din ansökan med CV, som du skickar senast den 15 augusti 2018 till info@heartrunner.com

Heartrunner teamet